Bộ Phận Bowl-Feeder Máy Cấp Phôi Tự Động

Central Kogyo là một công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, sản xuất các bộ phận nạp nguyên liệu (bộ định hình) có thể xử lý các mặt hàng khác nhau. Ngoài bu lông, ốc vít, chúng tôi còn thách thức những mặt hàng mà các công ty khác khó làm được như thùng chứa có hình dạng đặc biệt. Chúng tôi có thành tích hợp tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như công nghiệp ô tô, hóa chất và dược phẩm, và thậm chí cả ngành công nghiệp thực phẩm. Để đáp ứng xu hướng tự động hóa nhà máy gần đây, chúng tôi thiết kế và chế tạo các máy móc tiết kiệm sức lao động để sắp xếp, cung cấp và chuyển hàng hóa trong các dây truyền sản xuất tự động.