THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH LAYMAC VIỆT NAM

Hotline 1 : 02216-33 66 88 (Tiếng Việt )

Hotline 2 : 086 990 9292 (Tiếng Nhật ) Mr YASUMURA TAKESHI – Giám đốc

Địa chỉ : Đường D2, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên